-->

Työohjeet

Kemianluokka Gadolin tarjoaa laajan valikoiman työohjeita. Toiminnallisilla opintokäynneillä ohjaaja ja vierailevan ryhmän opettaja valitsevat ja suunnittelevat yhdessä vierailun aikana tehtävät laboratoriotyöt. Työt on lajiteltu teeman, keston ja kohderyhmän mukaan. Työohjeet ovat vapaasti käytettävissä kemian opetukseen.

Työohjeet teeman ja kurssien mukaan lajiteltuina eri opetusasteille.

Demot ja demo-videot Molekyylimallinnukset
Kaikki työohjeet

Järjestele töitä tarpeesi mukaan. Valitse ensin kouluaste, jolle etsit sopivaa työtä, paina Shift-näppäin pohjaan ja valitse teema tai työn kesto toiseksi kriteeriksi. Muistathan valita ensin tärkein kriteerisi, sillä ensimmäinen valinta pysyy. Löydät nyt ryhmällesi sopivat työt ikäryhmän ja keston/teeman mukaan lajiteltuina. Voit vaihtaa lajittelun suuntaa klikkaamalla haluaasi järjestelypalkkia uudelleen.

Työ Teema Kesto Alakoulu Yläkoulu Lukio

Alkoholit sekaisin

Kuvaus

Työssä tunnistetaan alkoholeja kaasukromatografian avulla. Yhdisteiden tunnistaminen perustuu siihen aikaan, joka kuluu yhdisteen kulkeutumiseen kromatografisen systeemin läpi. Tämä aika on kullekin aineelle ominainen. Työ sopii hyvin lukiolaisille erotus- ja tunnistusmenetelmien opetuksen yhteyteen. Työn teoriassa poolisuus ja poolittomuus tulevat hyvin esiin ja työ luo asian oppimiselle merkityksen. Työskentely ja analysoiminen modernilla laitteistolla tuottavat onnistumisen ja oppimisen elämyksiä, sekä antavat tunteen aidosta tutkimuksen teosta. Kaasukromatografissa on valon ominaisuuksiin perustuva detektori (Kansainvälinen valon vuosi 2015).

Työstä on kehitetty tutkimuksellinen versio perinteisen ohjeen rinnalle.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx] [Esittelykalvot(prezi)]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Tutkimuksellinen lähestymistapa

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Kromatografia - Poolisuus - Kaasut– Erotusmenetelmät – Analyysi – Orgaaninen kemia - Tutkimuksellisuus 30-60 ei ei kyllä - KE1, KE2, KE3

Antibioottisynteesi

Kuvaus

Orgaaninen synteesi. Työn tavoitteena on tutustua antibiootteihin ja aihiolääkkeen käsitteeseen. Tavoitteena on myös lähdekriittiseen tiedonhankintaan tutustuminen.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Lääkekemia - Sulfatiatsoli - Antibiootit – Aihiolääke - Syntetisointi - Refluksointi - Imusuodatus 150-180 ei ei kyllä - KE3

Aspiriinin valmistus

Kuvaus

Työssä valmistetaan synteettisesti aspiriinia. Työssä oppilas oppii vesihauteen ja jäähdyttäjän käytön, sekä oppii imusuodattamaan näytteitä. Hän hahmottaa lähtöaineiden funktionaaliset ryhmät ja ymmärtää synteesireaktion, sekä katalyytin vaikutuksen.

Työhön voidaan yhdistää synteesituotteen tunnistus IR:llä, sekä saannon puhtauden/pitoisuuden arviointi spektrofotometrillä. Myös aspiriinin mallinnus on hyvä yhdistää tähän työhön. Spektrofotometri on valon ominaisuuksiin perustuva analyysilaite (Kansainvälinen valon vuosi 2015).

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Synteesi - Funktionaaliset ryhmät - Kemiallinen reaktio 90 ei ei kyllä - KE1, KE2

Biomuovia mikrossa (UUSI)

Kuvaus

Muovituotteet hajoavat luonnossa hitaasti, minkä johdosta ne kerääntyvät luontoon ja saastuttavat sitä. Tässä työssä valmistetaan tärkkelyksestä luonnossa hajoavaa muovia, eli biomuovia.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Biomuovi – Hiilihydraatit – Tärkkelys – Polymeerit – Innostaminen 30 kyllä kyllä ei

Biomuovia tärkkelyksestä (UUSI)

Kuvaus

Kuvaus Työssä valmistetaan biomuovia elintarvikkeina käytettävistä maissi- tai perunatärkkelyksestä. Työ on suunniteltu yläkoululaisille ja lukioon ja sitä voidaan teorian osalta laajentaa ja supistaa tekijöidensä taitotason mukaan. Yläkoululaisten kanssa käydään teoria ryhmän taitotasosta riippuen joko käymällä läpi tärkkelyksen pilkkoutuminen pienemmiksi sokereiksi lämmön ja happamuuden vaikutuksesta tai puhua yleisesti depolymeraatiosta polymeraation vastakohtana. Kokeellinen työ suoritetaan joko kemikaaleilla tai kemikaaleilla/elintarvikkeilla. Lukiotasolla katsotaan millaisia tärkkelysmolekyylin rakennetta koossa pitävät molekyylit ovat ja miten ne muuttuvat depolymeraatiossa. Lisäksi lukiolaiset voivat suorittaa kokeen joko yläkoulun ohjeiden mukaisesti tai tutustua refluksointimenetelmään osana kemiallista valmistusprosessia. Oppilaat saavat kotiin viemisiksi valmistamansa muovipalan, jonka voi heittää käytön jälkeen biojätteeseen.

Ohjeet yläkoulu

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Ohjeet lukio

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Biomuovi – Hiilihydraatit – Tärkkelys – Polymeerit – Polysakkaridit - Innostaminen 45-60 ei kyllä kyllä, KE4

Colajuoman happamuus

Kuvaus

Cola-juomien voimakas happamuus johtuu pääosin niiden sisältämästä fosforihaposta.

Happopitoisuus cola-juomasta voidaan määrittää happo-emästitrauksella. Tässä työssä colajuomaa titrataan natriumhydroksidilla. pH-muutoksia havainnoidaan lisäämällä natriumhydokridia vähitellen ja samalla kirjataan pH-mittarin osoittamat pH-arvot.

Itse kokeellisen työskentelyn jälkeen tarkastellaan tuloksia piirtämällä titrauskäyrä ja määrittämällä sen avulla ekvivalenttipiste. Ekvivalenttipisteen avulla voidaan lopulta määrittää colajuoman sisältämän fosforihapon konsentraatio.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Titraus - Happamuus 120 ei ei kyllä - KE5

CSI-verijäljet

Kuvaus

Työ on suunnattu kaikenikäisille oppilaille, vaikka työn taustalla olevan kemiallisen reaktion ymmärtäminen ei kuulu peruskouluun. Verijälki -työssä veren rauta toimii reaktion katalyyttinä ja näin nopeuttaa reaktiota niin, että se on pimeässä huoneessa silmin havaittava. Työ opettaa oppilasta olemaan kriittinen tutkimustuloksille ja ymmärtämään kemian sovellusten merkitystä yhteiskunnalle. Työn kemiallisessa reaktiossa syntyy kemiallista valoa, jota kutsutaan ilmiönä kemiluminesenssi (Kansainvälinen valon vuosi 2015).

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Katalyytti - Rikoskemia - Kemiallinen luminosenssi 15 ei kyllä kyllä - KE2, KE3

Demonstraatioita

Kuvaus

Tähän on koottu muutamia demonstraatioita, joita Kemianluokka Gadolinissa on mahdollista tehdä ja useimmat ovat koulussakin mahdollista tehdä. Ensimmäinen demonstraatio on Kemianluokka Gadolinin erikoisuus. Siinä tutustutaan hyytävään nestetyppeen ja tutkitaan esimerkiksi, mitä tapahtuu ilmapallolle, kun se koskee hyytävää nestetyppeä. Toisessa demonstraatiossa havainnoidaan, kuinka natriumasetaatin ylikylläisestä liuoksesta saadaan muodostumaan hieno torni. Kolmannessa demonstraatiossa tutkitaan hapetus-pelkistysreaktioista johtuvia värinmuutoksia pullossa. Ensin pullo on kirkas, ravistelun jälkeen kirkkaan sininen ja seistyään hetken, taas ihan kirkas! Neljännessä demonstraatiossa kuullaan hauska tarina nallekarkeista. Tarina ei tosin lopu kovinkaan onnellisesti... Kukin demonstraatioista kestää noin 15 minuuttia. Demonstraatioita voidaan esittää monille eri-ikäisille oppilaille.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [doc]

Demonstraatiot 15 kyllä kyllä kyllä

Energiaa tärkkelyksestä

Kuvaus

Työ sisältää neljä osuutta, joista voidaan tehdä vain osa tai kaikki. Ensimmäisessä tutkimuksessa tehdään tärkkelyksen osoitusreaktioita, toisessa tutkitaan, miten sylki vaikuttaa tärkkelykseen, kolmannessa tutkitaan mitä ruualle tapahtuu mahassa ja neljännessä verrataan cashewpähkinän ja vaahtokarkin energiamääriä. Kussakin osuudessa oppilas pääsee selvittämään arkipäiväisiä asioita.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx] [doc-lisämateriaali]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Tärkkelys - Happamuus - Arkipäivän kemia 90 ei kyllä kyllä - KE1

Etikkahapon määritys balsamicosta

Kuvaus

Kotitalouksissa käytetty väkiviinaetikka on etikkahaposta valmistettu laimea liuos. Työssä määritetään etikkahapon määrä väkiviinaetikassa titraamalla se natriumhydroksidiliuoksella, jonka konsentraatio tunnetaan.

Työ tehdään mikrokemian välineillä: kennolevyillä ja pipeteillä. Työn jälkeen tuloksia pohditaan ainemäärälaskujen avulla.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Mikroskaalan titraus - Happamuus - pH 15-20 ei kyllä kyllä - KE1

Fosforipitoisuus pesuaineessa

Kuvaus

Työssä määritetään fosfaattipitoisuus pesuaineesta värireaktiolla. Näyteliuosten väriä verrataan tunnettuihin fosforipitoisiin liuoksiin eli vertailuliuoksiin. Työ voidaan tehdä silmämääräisesti arvioiden, mutta työhön voi liittää myös absorbanssin mittaamisen spektrofotometrillä. Työ saadaan vielä kiinteämmin liitettyä oppilaiden arkielämään, jos he tuovat tutkittavat pesuaineet kotoaan. Spektrofotometri on valon ominaisuuksiin perustuva analyysilaite (Kansainvälinen valon vuosi 2015).

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx] [xls]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Spektrofotometria - Pitoisuus - Analyysi 60-120 ei kyllä kyllä - KE4

Hapanta hunajaa (UUSI)

Kuvaus

Työssä tutkitaan hunajan happopitoisuutta. Työn tavoitteena on kiinnostua arkipäiväisten raaka-aineiden kautta kemian työmenetelmästä, titrauksesta, ja oppia titrauksen perusperiaate. Työssä puhutaan hapoista ja emäksistä sekä indikaattoreista.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Arkikemia – Titraus – Hapot ja emäkset – pH – Indikaattori – Neutralointi 30-45 kyllä kyllä ei

Hiilidioksidikuplat

Kuvaus

Työssä tehdään hiilidioksidijäästä kuplia. Tavoitteena on herättää kysymyksiä eri olomuodoista ja havainnollistaa kaasuja. Työ on hauska ja tuo lisäiloa kemian opiskeluun. Työ sopii kaikenikäsille ja se voidaan tehdä joko demonstraationa tai sitten oppilastyönä.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Kaasut - Olomuodon muutokset - Pintajännitys 10-20 kyllä kyllä kyllä - KE1, KE3, KE5

Hiilidioksidin happamuus

Kuvaus

Työssä selvitetään mitä liuokselle tapahtuu, kun siihen laitetaan pala kiinteää hiilidioksidia. Tavoitteena on tutustua indikaattorin toimintaan ja pohtia happamuutta. Työ herättää kysymyksiä eri olomuodoista. Työ on ulkoisesti huomiota ja keskustelua herättävä demonstraatio. Se tuo lisäiloa kemian opiskeluun ja sopii kaikenikäsille oppijoille.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Olomuodon muutokset - Indikaattorit - Happamuus 5-10 kyllä kyllä kyllä - KE1, KE3, KE5

Hiilivoima ja happamat sateet (COMBLAB)

Kuvaus

Työssä oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat kokeen, jossa mallinnetaan kivihiilen palamista laboratoriossa ja tutkitaan polttamisen suhdetta happamiin sateisiin. Tutkimukset tehdään pH-antureilla, mittausautomaation avulla.

Työohje on suunniteltu CombLab -projektissa.

Comblab -ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

pH - Mittausautomaatio -Tutkimuskellisuus 60-120 ei kyllä kyllä - KE1, KE3, KE5

Hiusten kemiaa (UUSI)

Kuvaus

Työn tavoitteena on perehtyä hiusten kemiaan ja erilaisten tuotteiden vaikutuksiin.

Osien I ja II tavoitteena on tutustuttaa oppilaat pH:n sekä happamuuden ja emäksisyyden käsitteisiin oppilaille tuttuja ja arkipäiväisiä tuotteita tutkimalla. Kun oppilaat osaavat yhdistää arjen asioita kemiaan he paitsi innostuvat kemiasta, myös parantavat tieteellistä lukutaitoaan (tuotepakkaukset) ja valmiuksiaan toimia tiedostavina kuluttajina (tuotteiden valinta ja siihen liittyvät kriteerit).

Osan III tavoitteena on perehtyä syvemmälle hiuksen rakenteeseen ja tutkia rakennetta koossa pitäviä sidoksia sekä näiden sidoksien muokkaamista.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Happamuus – Emäksisyys – pH – Tensidit – Pakkausmerkinnät – Kuluttajatietous – Aminohapot – Rikkisillat 45-180 kyllä kyllä kyllä - KE1, KE5

Ilmaa vai heliumia?

Kuvaus

Työn tavoitteena on havainnollistaa heliumin ja ilman eroja. Onko ilmalla massaa? Entä heliumilla? Miksi heliumilla täytetty pallo painaa vähemmän kuin tyhjä pallo ja ilmalla täytetty taas enemmän? Näitä kysymyksiä pohditaan yhdessä oppilaiden kanssa ja pyritään saamaan käsitys ilman molekyyleistä sekä heliumatomeista. Tasosta riippuen käsittelytapaa syvennetään. Lisäksi testataan heliumin aikaansaamaa nostetta riisipussin kanssa. Tällöin pystytään laskemaan, montako heliumpalloa tarvittaisiin, jotta saataisiin 40 kg oppilas ilmaan.

Työ toteutetaan pääosin opettajan ohjailemana demonstraationa.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Kaasut - Ilmakehä - Arkipäivän kemia 30 kyllä kyllä kyllä - KE1

Intiaanien parantava juoma

Kuvaus

Työn tavoitteena on oppia suunnittelemaan pieni tutkimus, tekemään hypoteesi sekä pohtimaan työn jälkeen tuloksia ja niiden luotettavuutta. Työn avulla voidaan oppia myös elektronien virittymisestä. Työssä käytetään valotunnistusmenetelmää (Kansainvälinen valon vuosi 2015).

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Kiniini - Tutkimuksellisuus - Elektronien virittyminen 20-60 ei ei kyllä - KE1, KE2

Kahden faasin käsivoide (UUSI)

Kuvaus

Työn tavoitteena on auttaa oppilasta yhdistämään arjesta tuttuja asioita kemialliseen tietoon. Työn tarkoituksena on auttaa oppilasta havaitsemaan, että osa kosmetiikassa käytettävistä aineista on entuudestaan tuttuja elintarvikkeista. Kosmetiikan raaka-aineet ovat yhtä lailla kemiaa kuin ruoassa, lääkkeissä tai auton pesussa käytetyt aineet. Lisäksi työssä opitaan, miten kosmetiikkaa voidaan valmistaa ja minkälaisia asioita tuotteen pakkaamiseen, pakkausmerkintöihin ja säilytykseen liittyy.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Olomuodot - Faasit – Öljyt – Vahat – Kosmetiikka – Pakkausmerkinnät – Kuluttajatietous 30-45 ei kyllä kyllä, KE1

Kalastaja ja vaimo -demo (UUSI)

Kuvaus

Tässä näyttävässä demonstraatiossa käydään läpi hapetus- ja pelkistysreaktioita hauskan tarinan kautta.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Hapetus-pelkistysreaktiot - Redox reaktiot - Tarina 10 kyllä kyllä kyllä

Kalkin poistoaineet ja ihomme (COMBLAB)

Kuvaus

Työssä tutustutaan pH-käsitteeseen ja tutkitaan erilaisten puhdistusaineiden pH-arvoja. Lisäksi pohditaan happamuuden vaikutusta kalkkijäämiin ja ihoon. Oppilas pääsee harjoittelemaan tutkimuksen suunnittelua ja tutkimuskysymyksen modostamista. Työn toteutuksessa käytetään pH-antureita.

Työohje on suunniteltu CombLab -projektissa.

Comblab -ohjeet

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

pH - Veden kovuus - Pesuaineet - Mittausautomaatio -Tutkimuksellisuus 60-120 ei kyllä kyllä - KE1, KE3, KE5

Kananmuna mikrossa (UUSI)

Kuvaus

Työn tarkoituksena on havainnollistaa denaturoitumista arkikontekstissa ja yhdistää havaittu ilmiö tietoon proteiinin rakenteesta ja sen lämpöriippuvuudesta.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Molekyyligastronomia - Proteiinit - Denaturoituminen 30 kyllä kyllä kyllä

Kasvien piilotetut väriaineet

Kuvaus

Työssä eristetään kasvien väriaineita ohutkerroskromatografialla. Menetelmä perustuu molekyylien polaarisuus eroon, jolloin ne liikkuvat kromatografialevyllä eri nopeuksilla.

Työ on suunniteltu lukiolaisille ja sopii hyvin erotus- ja tunnistusmenetelmien opetuksen yhteyteen. Työn teoriassa poolisuus ja poolittomuus tulevat hyvin esiin ja työ luo asian oppimiselle merkityksen. Työ sopii myös yläkoululaisille, jolloin poolittomuuden käsite jätetään vähemmälle huomiolle ja puhutaan vain erotuskyvystä perustuen väriaineiden erilaisiin ominaisuuksiin tarttua levynpintaan.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Kromatografia - Poolisuus - Arkipäivän kemia 60 ei kyllä kyllä - KE1, KE2

Kasvihuoneongelma (COMBLAB)

Kuvaus

Työssä pohditaan miten valon aallonpituudet vaikuttavat kasvien kasvuun. Valon luonteeseen tutustutaan spektrofotometrian avulla.

Työohje on suunniteltu CombLab -projektissa.

Comblab -ohjeet

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Valon aallonpituus - Emissio - Absorbtio - Spektrofotometria - Klorofylli 60-120 ei kyllä Kyllä, KE1, KE2

Kestävää paperia

Kuvaus

Tämä lehtinen on tarkoitettu opettajille ja siinä on kuvattuna lukion kemian opetukseen sopivia sisältöjä paperin ominaisuuksista, mahdollisuuksista ja valmistuksesta kestävän kehityksen näkökulmasta, sekä esitetty aiheesta tutkimuksellisia oppilastyöesimerkkejä. Kantavana ajatuksena on vastata tarpeeseen tukea oppilasta käyttämään ”kemiallista tietoa kuluttajana terveyden ja kestävän kehityksen edistämisessä sekä osallistuttaessa luontoa, ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon” paperiteollisuuden kontekstissa. Oppimateriaalin valmistuksessa on tehty yhteistyötä UPM:n kanssa.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Paperi - Kestävä kehitys - Puunjalostus 30-120 ei kyllä kyllä

Kiivin DNA

Kuvaus

DNA:lla on yhteiskunnassamme monia merkityksiä ja käyttökohteita, mutta se on varsin abstrakti käsite ja siis vaikea ymmärtää. Tässä työssä erotetaan DNA kiivistä. Työssä käytetään useita menetelmiä suodatuksesta jäähdytykseen.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

DNA - Eristys - Biokemia 30-50 ei kyllä kyllä - KE1, KE4

Kloorijäämät juomavedessä

Kuvaus

Työn tavoitteena on oppia veden puhdistuksesta ja desinfioinnista. Työssä tutustutaan kloorin desinfioiviin vaikutuksiin. Työn tarkoituksena on myös oppia käyttämään spektrofotometria ja ymmärtää teoria sen toimintaperiaatteesta. Työ on kehitetty yhteistyössä Kemira Oy:n kanssa.

Työ on suunniteltu lukiolaisille, mutta työtä voi soveltaa myös yläkouluun. Tällöin kuvaajan piirtäminen ja spektrofotometrin teoria jätetään pois tai sitä supistetaan sopivasti. Kesto riippuu työn käsittelylaajuudesta ja ryhmän koosta. Spektrofotometri on valon ominaisuuksiin perustuva analyysilaite (Kansainvälinen valon vuosi 2015).

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Spektrofotometri - Kvantitatiivinen analyysi - Veden desinfiointi 30-60 ei ei kyllä - KE4

Kolibakteereja tutkimassa

Kuvaus

Työssä opitaan normaalista kokeellisuudesta poikkeavaa työskentelyä, sekä tutustutaan kemialliseen/biotieteelliseen sovellukseen ja sen mahdollisuuksiin esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Työ on kehitetty yhteistyössä Suomen 3M Oy:n kanssa.

Koululla riehuu kolibakteerin aiheuttama vatsatautiepidemia ja koulua uhkaa sulkeminen jopa viikoksi, ellei taudin aiheuttajaa saada kiinni! Koska suurin osa opettajista on sairaana, täytyy oppilaiden auttaa syyllisen löytämisessä. Onneksi yksi luokka ja heidän opettajansa ovat kokonaan säästyneet taudilta ja voivat ryhtyä tutkimushommiin.

Työ sopii yläkoululaisille ja lukiolaisille. Kesto riippuu työn käsittelylaajuudesta. Kasvualusta tulee jättää sopivaan paikkaan vähintään neljäksi päiväksi, ennen kuin tuloksia voidaan tarkastella.

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Kasvualusta - Kolibakteeri - Arkipäivän kemia 30 ei kyllä kyllä - KE2, KE3

Kotitekoinen palosammutin (COMBLAB)

Kuvaus

Työssä tutkitaan kaasunmuodostumisnopeutta paineanturien avulla. Lisäksi oppilaat suunnittelevat kokeen, jonka tarkotuksena on selvittää miten kaasua saataisiin mahdollisimman nopeasti palosammuttimen käyttöön.

Työohje on suunniteltu CombLab -projektissa.

Comblab -ohjeet

Oppilaan ohje, osa 1: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje, osa 2: [pdf] [docx]

Reaktionopeus - Kaasut - Ideaalikaasujen tilanyhtälö - Paine - Palaminen 60-120 ei kyllä kyllä - KE3

Kuivajääsorbetti (UUSI)

Kuvaus

Tavoitteena on oppia olomuodon ja molekyylien rakenteiden muutoksiin vaikuttavia tekijöitä innostavalla ja maukkaalla tavalla. Työ soveltuu kaikille kouluasteille.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Molekyyligastronomia - Arjen kemia – Olomuodonmuutos – Seos 45 kyllä kyllä kyllä

Kupariaspirinaatin valmistus (UUSI)

Kuvaus

Kupariaspirinaatti on kuparin ja aspiriinin muodostama kompleksiyhdiste, jota käytetään lääkeaineena. Työssä opiskelijat pääsevät valmistamaan kolmpeksiyhdisteen ja tutustumaan kemialliseen synteesiin.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Kompleksiyhdiste - Synteesi - Mikrokemia – Lääkekemia 30-90 ei ei kyllä - KE2, KE3, KE4

Kuparilaatasta kultaa

Kuvaus

Tässä työssä kuparipalasta syntyy sinkin avulla lejeerinki, joka on messinkiä.

Työ sopii hyvin yläkoululaisille metallien opetukseen ja puhuttaessa erilaisista lejeeringeistä. Gadolinissa tähän työhön voi hyvin yhdistää kuparipitoisuuden määrityksen spektrofotometrillä.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Metallit - Lejeeringit - Alkemia 30 ei kyllä kyllä - KE4

Laavalamppu

Kuvaus

Mitä tapahtuu, jos veteen lisätään öljyä? Miksi vesi ja öljy eivät liukene toisiinsa? Työ yhdistää arkipäivän havainnot hauskalla ja näyttävällä tavalla kemiaan. Työssä pohditaan liukoisuutta ja poolisuutta. Työ on ulkoisesti huomiota ja keskustelua herättävä demonstraatio. Se tuo lisäiloa kemian opiskeluun ja sopii kaikenikäsille oppijoille. Työ voidaan tehdä myös oppilastyönä.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Liukoisuus - Poolisuus - Arkipäivän kemia 5-10 kyllä kyllä kyllä - KE1, KE2

Liian taipuisa muovi

Kuvaus

Työn tavoitteena on perehtyä muovien kemiaan. Työssä tutustutaan IR–spektrometrin käyttöön, joka on eräs keskeinen kemian analyysimenetelmä, ja muovin koostumuksen kvantitatiiviseen määrittämiseen. Mikäli työtä halutaan laajentaa, voidaan syventyä IR–spektroskopian ja spektrien muodostumisen teoriaan. Työssä oppilas saa käsityksen IR:n erilaisista käyttötavoista ja oppii analysoimaan näytteitä IR–spektrometrin avulla. Työ on suunniteltu yhteistyössä Borealis Oy:n kanssa. Työssä käytetään valon ominaisuuksiin perustuvaa tunnistusmenetelmää (Kansainvälinen valon vuosi 2015).

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Infrapuna - Spektri - Kvantitatiivinen analyysi 30 ei ei kyllä - KE1, KE2, KE4

Limsan sokeripitoisuus

Kuvaus

Työn tavoitteena on perehtyä konsentraation käsitteeseen ja elintarvikkeiden tuotevalvontaan. Työssä käsitellään myös elintarvikkeiden sokeripitoisuuksia. Työssä on tarkoitus tutustua IR-spektrometrin käyttöön ja sen avulla sokerin kvantitatiiviseen määrittämiseen. Työ on tehty yhteistyössä Bruker Oy:n kanssa. Työssä käytetään valon ominaisuuksiin perustuvaa tunnistusmenetelmää (Kansainvälinen valon vuosi 2015).

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Infrapuna - Spektri - Kvantitatiivinen analyysi 45-60 ei ei kyllä - KE1

Lääketehtaan uumenissa

Kuvaus

Työssä määritetään, onko aspiriinitabletissa oikea määrä aspiriinia. Työssä valmistetaan ensin näyteliuos, jonka jälkeen määritetään näytteestä absorbanssi spektrofotometrillä. Selvittämällä absorbanssi saadaan selville aineen pitoisuus vertaamalla sitä vertailuliuosten absorbansseihin ja hyödyntämällä työtä varten tehtyä excel-pohjaa. Työ voidaan tehdä myös käyttämällä opiskelijoiden omatekemää aspiriinia. Työssä käytetään valon ominaisuuksiin perustuvaa tunnistusmenetelmää (Kansainvälinen valon vuosi 2015).

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx] [xls]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Spektrofotometria - Pitoisuus - Analyysi 75-90 ei kyllä kyllä - KE1, KE3

Löllölima

Kuvaus

Löllölimaa tehdessä tutustutaan arkipäivän tuotteiden avulla kemiaan! Työ on hyvin konkreettinen ja hauska ja tarkoitettu erityisesti alakouluun.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Polymeerit - Arkipäivän kemia 15-20 kyllä kyllä kyllä - KE1, KE4

Mahamysteeri

Kuvaus

Työssä tutkitaan kuvitteellisen mahan sisältöä. Matti on saanut ruokamyrkytyksen ja joutunut sairaalahoitoon. Hän ei muista mistä ruoasta myrkytys on peräisin ja työssä tarkoituksena onkin selvittää mikä ruoka myrkytyksen on aiheuttanut. Tutkimus tehdään osoitusreaktioiden avulla. Työssä tutustutaan hiilihydraatteihin, proteiineihin ja rasvoihin.
Työ havainnollistaa hyvin arjen kemiaa. Se tuo uusia näkökulmia kemian opiskeluun. Työ voidaan tehdä yläkoulussa tai lukiossa.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Rasvat - Proteiinit - Hiilihydraatit 45-60 ei kyllä kyllä - KE1

Maidon proteiinin määrän selvittäminen (COMBLAB)

Kuvaus

Työssä tutkitaan maidon proteiinipitoisuuksia. Tutkimuksessa maidon proteiinit muodostavat kuparin kanssa värillisen kompleksiyhdisteen, jonka pitoisuutta tutkitaan spektrofotometrialla. Työn tavoitteena on että oppilas oppii kemian sisältöjen lisäksi tutkimuksen suunnittelemista ja toteuttamista, sekä tuloksien tulkintaa ja johtopäätösten muodostamista.

Työohje on suunniteltu CombLab -projektissa.

Comblab -ohjeet

Opettajan ohje osa 1: [pdf, osa 1.0] [pdf, osa 1.1] [docx, osa 1]

Opettajan ohje osa 2: [pdf, osa 2.0] [pdf, osa 2.1] [docx, osa 2]

Oppilaan ohje osa 1: [pdf, osa 1] [docx, osa 1]

Oppilaan ohje osa 2: [pdf, osa 2] [docx, osa 1]

Kemiallinen analyysi - Spektrofotometria - Kompleksiyhdisteet - Tutkimuksellisuus 60-120 ei kyllä kyllä - KE4

Maitoliimaa (UUSI)

Kuvaus

Työn tavoitteena on kiinnostua arkipäivän kemiasta. Työn ohessa voi käsitellä esimerkiksi maitoon, liimoihin, erilaisiin orgaanisiin yhdisteisiin ja reaktioihin (denaturointi, neutralointi, polymerointi) liittyvää teoriaa. Työhön liittyen voidaan myös käsitellä teollisia prosesseja ja kestävää kehitystä.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Arkikemia – maito – liima – denaturointi – neutralointi 30 kyllä kyllä kyllä - KE1

Metallien jännityssarja

Kuvaus

Metallien jännitesarjan päätteleminen uuden teknologian avulla. Tavoitteena oppia ymmärtämään metallien jännitesarjan järjestyksen määräytymistä. Ymmärtää reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Metallien jännitesarja – Hapettuminen – Pelkistyminen – Reaktionopeus – Kaasu – Paine – Kuvaaja – Korroosio – Tutkimuksellisuus 45-60 ei kyllä kyllä - KE3, KE4

Mikrokokeksit (UUSI)

Kuvaus

Työssä tutkitaan voisiko keksejä valmistaa mikrossa. Työssä pohditaan leivinjauheen toimitaa ja olomuodon muutoksia. Tavoitteena on herättää kiinnostusta ruuanlaiton kemiaa kohtaan. Työ soveltuu kaiken ikäisille ja sen voi toteuttaa Kemianluokka Gadolinissa esimerkiksi nestetyppijäätelön yhteydessä.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Molekyyligastronomia – Seos – Reaktio – Olomuodon muutos 30-45 kyllä kyllä kyllä

Mikromarengit

Kuvaus

Työssä valmistetaan mikrossa marenkeja. Tarkoituksena on tarkastella arkipäivän ruokakemian ilmiöitä ja pohtia ruoanvalmistuksen taustalla olevaa kemiaa. Työssä pohditaan muun muassa mihin valkuaisen käyttäminen ruoanvalmistuksessa perustuu. Työ havainnollistaa hyvin arjen kemiaa. Se tuo uusia näkökulmia kemian opiskeluun ja sopii kaikenikäsille oppijoille.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Molekyyligastronomia - Proteiinit - Hiilihydraatit 60 kyllä kyllä kyllä - KE1

Mitä piilee talousvedessä?

Kuvaus

Työn tavoitteena on oppia veden laatuun vaikuttavista ioneista ja miten niiden pitoisuuksia voidaan mitata ionikromatografialla. Työssä on myös tarkoitus oppia muista veden laatuun vaikuttavista tekijöistä kuten pH. Työ on kehitetty yhteistyössä Metrohm Oy:n kanssa.

Työ sopii lukiolaisille. Kesto riippuu työn käsittelylaajuudesta ja ryhmän koosta. Opiskelijat voivat tuoda tutkimusta varten oman vesinäytteen. Ionikromatografissa käytetään valon ominaisuuksiin perustuvaa detektoria (Kansainvälinen valon vuosi 2015).

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Ionikromatografia - Pitoisuus - Veden laatu 30-60 ei ei kyllä - KE2, KE4

Muovia maidosta

Kuvaus

Työssä valmistetaan muovia maidosta, aivan kuin Suomen ensimmäisessä muovitehtaassakin aikoinaan tehtiin. Työ on suunniteltu kaikenikäisille koululaisille ja sitä voidaan teorian osalta laajentaa ja supistaa tekijöidensä taitotason mukaan. Alakoululaisille muovin valmistusta tehdessä puhutaan verkottumisesta ja muovin verkottuneesta rakenteesta yleisellä tasolla eikä teoriaan mennä kovin syvälle. Yläkoululaisten kanssa käydään läpi polymerisoitumisen idea eli monomeereistä tulee polymeerejä. Lukiotasolla katsotaan miten kaseiini verkottuu ja miten se muodostaa polymeerejä, molekyyli- ja sidos-tasolla.

Oppilaat saavat kotiin viemisiksi valmistamansa muovipalan, josta saa taakseliimatun magneetin avulla hauskan jääkaappimagneetin.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Arkikemia – Proteiinit – Denaturoituminen – Polymeerit – Happamuus 20-45 kyllä kyllä kyllä - KE1, KE4, KE5

Muovien tunnistus FT-IR:n avulla

Kuvaus

Työssä tutustutaan IR-spektroskopiaan, joka on yksi keskeisistä kemian analyysimenetelmistä. Opiskelijat pääsevät tutustumaan IR-spektroskoopin toimintaan ja mittausperiaatteeseen tarkastelemalla erilaisia muovinäytteitä. Työn aikana selviää esimerkiksi millaisia näytteitä IR-spektroskopialla voidaan analysoida, miten IR-spektri saadaan aikaiseksi ja millaista tietoa spektristä saadaan.

Ohjeet

Esittelykalvot: [pdf] [ppt]

Infrapuna - Spektri - Materiaalikemia 30 ei ei kyllä - KE1, KE2, KE4

Mustikkatrio

Kuvaus

Työssä valmistetaan mustikkatrio ja pohditaan ruoanvalmistuksen taustalla olevaa kemiaa. Työssä käydään läpi kemian kannalta indikaatorin toimintaa ja happamuutta.
Työ havainnollistaa hyvin arjen kemiaa ja tuo uusia näkökulmia kemian opiskeluun. Työ sopii kaikenikäisille ja työn teoriaa voidaan soveltaa oppijoiden osaamistasoon.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Molekyyligastronomia - Happamuus - Indikaattorit 60 kyllä kyllä kyllä - KE1

Nanoteknologian kokeelliset työt

Kuvaus

Nanoteknologia on tekniikka, joka valmistaa nanomittakaavan rakenteita käytännön sovelluksiin. Työohje sisältää 8 kpl erilaista työtä, joiden yksittäiset kestot ovat 10-20 min.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Vastauslomake: [pdf] [docx]

Nanoteknologia 45-60 ei kyllä kyllä - KE2, KE4

Nestetyppijäätelö

Kuvaus

Työssä opitaan olomuodon muutoksiin vaikuttavia tekijöitä innostavalla ja maukkaalla tavalla.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Molekyyligastronomia - Arjen kemia – Olomuodonmuutos – Seos 45 kyllä kyllä kyllä

Närästyslääkkeen neutralointikapasiteetti (COMBLAB)

Kuvaus

Työssä määritetään titraamalla, kuinka paljon happoa närästystabletti neutraloi. Itse kokeellisen osuuden jälkeen, työssä pohditaan lopputuloksia ja tehdään johtopäätöksiä monipuolisten ainemäärälaskujen avulla. Työn arkipäiväinen konteksti ja selkeä selvittämisen kohde motivoivat oppilaita työhön.

Samaan työhön löytyy myös tutkimuksellinen CombLab -työohje, jossa käytetään mittaustautomaatiota.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Comblab -ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

pH - Neutralointi - Lääkeaineet 30-60 ei ei kyllä - KE3, KE5

Ongelmia sellutehtaalla

Kuvaus

Työn tavoitteena on oppia liukoisuuteen vaikuttavista tekijöistä, varsinkin pH:n vaikutuksesta. Työssä voi keskittyä myös muihin liukoisuuteen vaikuttaviin tekijöihin, kuten sekoittamiseen ja lämpötilaan. Työssä opetellaan tutkivaa laboratorio työskentelyä. Työ on kehitetty yhteistyössä UPM Oy:n kanssa.

Työ sopii yläkoululaisille lukiolaisille. Työssä toteutetaan tutkivaa oppimista ja kesto riippuu työn käsittelylaajuudesta.

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Liukoisuus - pH - Tutkiva oppiminen 40-90 ei kyllä kyllä - KE4

Pihkan eristäminen kävyistä

Kuvaus

Työn tavoitteena on oppia suunnittelemaan koejärjestely, jossa hyödynnetään aiempaa tietoa ja kokemusta uutosta sekä aineiden liukoisuuksista.

Eristetyn pihkan antibakteerisia ominaisuuksia voi tutkia koulussa jatkotyönä.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Jatkotyön opettajan ohje: [pdf] [docx]

Jatkotyön oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Uutto - Pihka - TLC - Liukoisuus - Tutkimuksellisuus 90 ei ei kyllä - KE1, KE2

Pulleat vaahtokarkit

Kuvaus

Työssä tutkitaan kaasun käyttäytymistä erisuuruisessa paineessa ja vaihtelevissa tilavuuksissa. Oppilaat pääsevät itse käyttämään isoja ruiskuja ja tarkastelemaan vaahtokarkkien käyttäytymistä ruiskuissa mäntää vetäen ja työntäen.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Ilma - Paine - Arkipäivän kemia 30-60 kyllä ei ei

Pöpöjä vedessä

Kuvaus

Työn tavoitteena on tutkia vesinäytteiden ATP-pitoisuutta. ATP:n määrä on suoraan verrannollinen mikrobien määrään. Luminometrin toiminta perustuu ATP:n kykyyn tuottaa valoa lusiferaasin kanssa lusiferaasi-entsyymin katalysoimassa värireaktiossa. Tutkimusmenetelmää käytetään hyödyksi laadunvalvonnassa elintarvike-, kosmetiikka- sairaala ja lääketeollisuudessa. Työ on kehitetty yhteistyössä Suomen 3M Oy:n kanssa.

Työ sopii yläkoululaisille ja lukiolaisille. Kesto riippuu työn käsittelylaajuudesta. Työssä käytetään tunnistusmenetelmää joka perustuu valoon (Kansainvälinen valon vuosi 2015).

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Mikrobit – Puhtaus – Kemiallinen reaktio – Valoreaktio – Biokemia - Elintarvikehygienia 15-30 ei kyllä kyllä - KE2, KE3

Saippuan valmistus

Kuvaus

Työ soveltuu erityisen hyvin yläkoulun orgaanisen kemian työksi. Saippua valmistetaan keittämällä kookosrasvaa natriumhydroksidin kanssa. Rasvojen hajoamisreaktiota glyseroliksi ja rasvahapon suolaksi sanotaan saippuaoitumiseksi. Saippuan valmistaminen on arkipäivään todella tiiviisti kytkeytyvä ja useita vaiheita sisältävä työ. Valmistetun saippuapalasen saa mukaan.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Saippuoitumisreaktio - Emäs - Arkipäivän kemia - pH 60 ei kyllä kyllä - KE1, KE3

Salakirjoitus (UUSI)

Kuvaus

Selvitetään kotikemikaaleilla salainen viesti huokoisesta materiaalista. Työn tavoitteena on innostaa kemiaan avoimen tutkimuksen kautta. Työn tiimoilta voidaan käsitellä happoja ja emäksiä sekä materiaalien imukykyä. Työ soveltuu erityisesti alakouluille. Ennen tätä työtä on suositeltavaa tehdä värikästä kemiaa, jotta lapset voivat hyödyntää siinä työssä oppimiaan asioita tässä työssä.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Indikaattori - Happamuus - Emäksisyys – Imukyky – Arkikemia – Materiaalit – Tutkimuksellisuus 30 kyllä kyllä ei

Sokerisateenkaaret

Kuvaus

Sokerisateenkaaria tehdessään oppilas oppii sujuvasti tiheyden käsitteen tekemällä kauniin sokerisateenkaaren. Sokerisateenkaarien kemia perustuu siihen, että liuokset, joissa on eri määrät sokeria liuotettuna, kerrostuvat toistense päälle sekoittumatta. Kun erilaiset liuokset merkitään eri värein, saadaan aikaan hieno sokerisateenkaari. Samalla opitaan pipettien ja koeputkien käyttöä. Lopuksi tehdään yhdessä ohjaajan avustuksella iso, yhteinen sokerisateenkaari. Sokerisateenkaarityö sopii hyvin ensimmäisiksi kemian labratöiksi.

Työstä on kehitetty tutkimuksellinen versio perinteisen ohjeen rinnalle.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Tutkimuksellinen lähestymistapa

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Tiheys – Paino – Tutkimuksellisuus – Liukeneminen 45 kyllä kyllä ei

Suklaakakku mukissa

Kuvaus

Työssä valmistetaan mukissa suklaakakku ja pohditaan ruoanvalmistuksen taustalla olevaa kemiaa. Työssä mietitään muun muassa kysymyksiä: Miksi leivonnassa käytetään jauhoja? Entä leivinjauhetta?.
Työ havainnollistaa hyvin arjen kemiaa ja tuo uusia näkökulmia kemian opiskeluun. Työ sopii kaikenikäisille ja työn teoriaa voidaan soveltaa oppijoiden osaamistasoon.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Molekyyligastronomia - Arjen kemia 60 kyllä kyllä kyllä - KE1

Sumuinen aamu metallinkierrätyslaitoksella (COMBLAB)

Kuvaus

Tässä työssä mitataan metallimateriaalin kuparipitoisuus. Oppilas työskentelee metallinkierrätyslaitoksella, jonne asiakas tuo suuren erän metallia kierrätettäväksi. Metallinkierrätyslaitos maksaa kierrätykseen tuotavasta kuparista 2 €/kg ja oppilaan tehtävä on päättää, kuinka paljon asiakkaalle voidaan metallierästä maksaa.

Työssä on tavoitteena oppia kokeellista työskentelyä ja näytteen esikäsittelyä sekä tutustua spektrofotometrin toimintaperiaatteeseen ja käyttöön. Lisäksi tavoitteena on oppia tulosten analysoiminen standardisuoran piirtämisellä, sekä käsin, että tietokoneella. Spektrofotometrissä käytetään valon ominaisuuksiin perustuvaa tunnistusmenetelmää (Kansainvälinen valon vuosi 2015).

Samaan työhön löytyy myös tutkimuksellinen CombLab -työohje, jossa käytetään mittaustautomaatiota.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Tulosten käsittely ja arviointi exelillä: [xls] [pdf]

Vaihtoehtoinen taulukko tulosten arviointiin: [xls]

Comblab -ohjeet

Opettajan ohje: [pdf osa 1] [pdf osa 2] [docx osa 1] [docx osa 2]

Oppilaan ohje: [pdf osa 1] [pdf osa 2] [docx osa 1] [docx osa 2]

Pitoisuus - Spektrofotometria - Metallit 60 ei kyllä kyllä - KE4

Suolapitoisuuden määritys

Kuvaus

Työssä on tavoitteena oppia ionien vaikutuksesta liuoksen sähkönjohtokykyyn. Tarkoituksena on mitata vesinäytteen suolapitoisuus. Työssä tutustutaan myös Vernier-laitteiston käyttöön. Työ on kehitetty yhteistyössä Vernier Suomi Oy:n kanssa.

Työ sopii tehtäväksi lukiossa. Kesto riippuu työn käsittelylaajuudesta.

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Konsentraatio - Suolapitoisuus - Sähkönjohtavuus 30-45 ei ei kyllä - KE1, KE4, KE5

Suolatorni

Kuvaus

Työssä pohditaan muun muassa kysymyksiä: Miten kuuma liuos voi yht'äkkiä jäätyä? Voiko lioksesta tehdä tornin?. Työssä tehdään ylikylläisestä natriumasetaatti-liuoksesta torni. Työssä pohditaan ylikylläisen liuoksen kemiaa, olomuodonmuutoksia ja kiteytymistä. Työ on ulkoisesti näyttävä ja keskustelua herättävä demonstraatio. Se tuo lisäiloa kemian opiskeluun ja sopii kaikenikäsille oppijoille. Työ voidaan tehdä myös oppilastyönä yläkoulussa.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Ylikylläinen liuos - Olomuodon muutos - Kiteytyminen 5 kyllä kyllä kyllä - KE5

Suolat sekaisin

Kuvaus

Perehdytään liukenemislämmön sekä reaktion endo- ja eksotermisyyden käsitteisiin. Harjoitellaan käyttämään mittausautomaatiolaitetta ja tulkitsemaan kuvaajia.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Tulosten käsittely ja arviointi exelillä: [xls]

Laitteiden käyttöohjeet: [docx] [docx]

Liukenemislämpö – Mittausautomaatio – Kvalitatiivinen analyysi 60 ei ei kyllä - KE3

Superabsorbentit

Kuvaus

Työssä tutustutaan superabsorbenttien toimintaan ja kemiaan. Miten on kehitelty aine, joka voi imeä itseensä moninkertaisen määrän oman painonsa verran nestettä? Ja miten kastelemalla superabsorbenttia, voidaan saada edelleen kuivaa materiaalia? Miten nesteen saa pois superabsorbenteista? Tutustu työhön, niin näet miksi superabsorbentit todella toimivat. Työohjeet kehitetty yhteistyössä BASF Oy:n asiantuntijoiden kanssa.

Työ sopii yläkoululaisille ja lukiolaisille. Kesto riippuu työn käsittelylaajuudesta.

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Tutustu myös superabsorbentit molekyylimallinnukseen.

Polymeerit - Poolisuus - Arkipäivän kemia 5-15 kyllä kyllä kyllä - KE1

Superpallo

Kuvaus

Kemianluokka Gadolinissa on mahdollista tehdä superpalloja. Superpallojen kemia perustuu polymeroitumisreaktioon, jossa pienet molekyylit yhdistyvät katalyyttien vaikutuksesta suuriksi polymeerimolekyyleiksi. Superpalloja voivat tehdä kaikenikäiset, koska työn teoriaosuutta voidaan supistaa ja laajentaa ryhmän tason mukaisesti.

Oppilaat saavat tekemänsä superpallot mukaan kotiin lähtiessään.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Polymeerit - Arkipäivän kemia 30 kyllä kyllä kyllä - KE1, KE4

Supersaippuakuplat (UUSI)

Kuvaus

Kun ulkona on kaunisilma, voi ulos mennä tekemään jättimäisiä saippuakuplia! Tässä toimiva ja nopea ohje supersaippuakuplien tekoon, sekä tietoa kuplien rakenteesta.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Saippua - Poolisuus - Wan Der Waals voimat - Pintajännitys 30 kyllä kyllä kyllä

Sydän puhdasta metallia

Kuvaus

Työssä sovelletaan sähkökemian tietoja ja taitoja sekä tutustutaan elektrolyysiin. Työ sopii tehtäväksi soveltavana työnä peruskoulun metallien kemiassa, kun elektrolyysi-käsite on opittu.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Elektrolyysi - Metallit 60 ei kyllä kyllä - KE4

Takavarikko tullissa

Kuvaus

Työssä tutustutaan IR-spektrin tulkintaan ja IR:n teoriaan, eli selvitetään mistä ja miten spektri muodostuu. Työssä oppilas saa käsityksen IR:n käyttötavoista ja oppii ajamaan itsekin näytteitä IR:n avulla ja vertaamaan niitä spektrien tietokantaan. Työssä käytetään valon ominaisuuksiin perustuvaa tunnistusmenetelmää (Kansainvälinen valon vuosi 2015).

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Infrapuna - Spektri - Tunnistus 30 ei ei kyllä - KE2

Tiedelimsa

Kuvaus

Työssä käsitellään hiilidioksidiin liittyviä ilmiöitä limonadissa kemian näkökulmasta: hiilidioksidin sitoutumista veteen, hiilihapon muodostumista ja hajoamista takaisin hiilidioksidiksi.

Työssä nähdään miten kaasun voi lisätä nesteeseen ja miten se muuttaa nesteen happamuutta ja makua. Oppilaat saavat itse lisätä limukoneella hiilidioksidia veteen. Tällöin he näkevät kaasupullon ja veden, sekä havaitsevat hyvin miten kaasua saadaan nesteeseen. Oppilaat pääsevät testaamaan limonadin makua ja vertaamaan sen muitakin ominaisuuksia hapottomaan veteen tai limonadiin. Samalla pohditaan yhdessä työhön liittyvää kemiaa.

Ohjeet

Kalvot: [pptx]

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [doxc]

Kaasut - Happamuus - Arkipäivän kemia 15-60 kyllä kyllä kyllä - KE5

Tornadotitraus

Kuvaus

Työssä havainnollistetaan sitä, että sekoituksen on oltava turbulentti, jotta seoksen komponentit sekoittuisivat tasaisesti. Jos sekoitus ei ole turbulentti, seoksen osat erottuvat toisistaan. Ilmiötä havainnollistaa tornadotitraus. Tornadotitrauksessa suurta nestemäärää tasaisesti sekoitettaessa syntyy pyörre, joka estää pyörteen keskelle lisätyn aineen sekoittumisen muuhun liuokseen.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Titraus - Happamuus - Indikaattori 5-15 ei kyllä kyllä - KE3, KE5

Tulevaisuuden autot

Kuvaus

Työssä opitaan ymmärtämään polttokennojen ja vetytalouden kemiaa sekä niiden merkitystä energiantuotannolle, ympäristölle ja yhteiskunnalle. Työssä tehdään tutkimuksia, joissa asetetaan hypoteeseja sekä tehdään havaintoja ja johtopäätöksiä.

Polttokennoja käytetään jo nyt tuottamaan energiaa arkielämästä tuttuihin välineisiin kuten kannattaviin elektroniikkalaitteisiin ja ajoneuvoihin. Työ herättää kiinnostuksen polttokennoja sekä uusiutuvaa energiaa kohtaan olemalla aiheena ajankohtainen ja tärkeä. Itse työn toteutus on hauska ja leikkisä, joten työtä variomalla sitä voivat tehdä kaikenikäiset.

Ohjeet

Materiaalia: [pdf - tulevaisuuden auto, ohjekirja] [pdf - esittelykalvot] [ppt - esittelykalvot]

Oppilaan ohje: [pdf] [doc]

Elektrolyysi - Ympäristö - Energia 60 kyllä kyllä kyllä - KE4

Tummuvat hedelmät

Kuvaus

Useimmat hedelmät tummuvat ollessaan tekemisessä ilman hapen kanssa. Tummumimen on todettu johtuvan polyfenolioksidaasientsyymin vaikutuksesta.

Tämän työn tavoitteena on polyfenolioksidaasientsyymin toiminnan estämiseen vaikuttavien aineiden löytäminen vertaamalla hedelmän tummumista eri liuoksissa. Työssä havaitaan, mitkä aineet toimivat hapettumisen estäjinä eli antioksidantteina ja mitkä eivät.

Työstä on kehitetty tutkimuksellinen versio perinteisen ohjeen rinnalle.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Tutkimuksellinen lähestymistapa

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Hapettuminen – Antioksidantit – Entsyymit – Hapot – Tutkimuksellisuus 45 kyllä kyllä kyllä - KE1

Tuntematon kaasu (UUSI)

Kuvaus

Oppilaat saavat tutkittavakseen tuntematonta kaasua ja heidän tulee selvittää, mikä kaasu on kyseessä. Alustukseksi on valittavana kaksi erilaista tarinaa. Työn tavoitteena on oppia suunnittelemaan koejärjestely, jossa hyödynnetään aiempaa tietoa ja etsitään uutta tietoa internetistä.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Tutkimuksellisuus – Kaasut – Kaasujen tilanyhtälö 60 ei ei kyllä - KE3, FY2

Tuntemattomien aineiden salapoliisityö

Kuvaus

Työssä tutkitaan ensin kuuden tunnetun aineen kemiallisia reaktioita keskenään. Erityisesti kiinnitetään huomiota muodostuvan tuotteen olomuotoon (kaasu, neste, kiinteä) ja sen väriin. Saatujen tutkimustulosten avulla selvitetään kolmen tuntemattoman näytteen, jotka ovat jotain tutkituista aineista, sisältö. Menetelmää kutsutaan kvalitatiiviseksi analyysiksi.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Kemiallinen reaktio - Sakkakoe - Ionit - Kvalitatiivinen analyysi 60 ei kyllä kyllä - KE3, KE5

Täs' on protskuu!

Kuvaus

Työssä tutustutaan proteiinien kemiaan tekemällä proteiinien osoitusreaktioita eri elintarvikkeille. Tämän lisäksi työ sisältää koulussa sovellettavia projektimaisia, useamman päivän kestäviä töitä proteiineista.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Proteiinit - Osoitusreaktiot - Arkipäivän kemia 30 ei kyllä kyllä - KE1

Veden kovuus

Kuvaus

Työn tavoitteena on perehtyä puskuriliuoksiin ja niiden toimintaperiaatteeseen. Työssä käsitellään happojen ja emäksien neutralointireaktioita. Työn tarkoituksena on myös havainnollistaa talousveden happamuuteen vaikuttavia tekijöitä. Työssä voidaan syventyä haluttaessa pH-mittarin toiminta periaatteeseen ja potentiaali käsitteeseen. Työ on tehty yhteistyössä Aga Oy:n kanssa.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

pH - Puskuriliuos - Neutralointi 45-60 ei ei kyllä - KE5

Veren pH

Kuvaus

Työn tavoitteena on tukea puskuriliuoskemian käsitteitä. Työssä valmistetaan veren kaltainen puskuriliuos pH-anturien avulla ja havainnollistetaan sen toimintaa happo-emästitrauksella. Tämän jälkeen tutkitaan aineenvaihduntatuotteiden vaikutusta ihmiskehon happo-emästasapainoon. Työssä harjoitellaan kuvaajan tulkitsemista, tasapainoyhtälöiden kirjoittamista, laborointitaitoja sekä tulosten tulkintaa ja soveltamista.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Puskuriliuos - pH – Heikko happo – Heikko emäs – Ihmisen kemia 120-150 ei ei kyllä - KE5

Vihreä tehdas

Kuvaus

Työn tavoitteena on tutkia teollisuudessa syntyvän rikkidioksidin vaikutusta ympäristöön sekä pohtia keinoja rikkidioksidipäästöjen vähentämiseksi mikro- tai semimikrovälineitä käyttäen.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Kemiallinen reaktio - Neutraloituminen - Ympäristö 45 ei kyllä kyllä - KE1, KE5

Värien eristys

Kuvaus

Marjojen, hedelmien ja kasvinosien väriaineet liukenevat erilaisiin liuottimiin. Liukoisuuteen vaikuttaa mm. kyseessä olevan värimolekyylin poolisuus. Tässä työssä selvitetään, mitkä värit liukenevat pooliseen (vesi) ja poolittomaan (heksaani) liuottimeen.

Työssä siis tutustutaan orgaanisen kemian laboratoriosta tuttuun työmenetelmään eli uuttamiseen.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Poolisuus - Uutto - Arkipäivän kemia 60 ei kyllä kyllä - KE1

Värikkäät mausteet

Kuvaus

Mausteet sisältävät erilaisia aromeja ja värejä antavia yhdisteitä, joiden kemiallisia ominaisuuksia oppilaat pääsevät tässä tutkimaan. Tutkimukset pohjautuvat tarinaan, jossa mausteilla värjätyt vaatteet alkavat käyttäytymään oudosti.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Orgaaniset yhdisteet - Mausteet - Värit - Arkipäivän kemia - Tutkimus 60-90 kyllä kyllä kyllä - KE1

Värikästä kemiaa

Kuvaus

Työssä valmistetaan luonnonindikaattoria punakaalista ja määritetään punakaali-indikaattorin värinvaihtelualueet. Työlle on erilaisia variaatioita riippuen ryhmän taitotasosta ja taustasta. Joka tapauksessa työ on hauska esimerkki kemiasta ympärillämme jokapäiväisessä elämässä.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [docx]

Happamuus - Indikaattorit - Arkipäivän kemia 30 kyllä kyllä ei

Öljyonnettomuus

Kuvaus

Öljyonnettomuustyössä tutustutaan ympäristökatastrofiin simuloimalla öljyonnettomuutta laboratorio-olosuhteissa. Vadista tulee meri ja oppilas saa taitella foliosta oman tankkerinsa, joka törmää lopulta kivikkoon. Sen jälkeen aletaan torjua mereen valunutta öljyä eri tavoin. Työ soveltuu erityisen hyvin ensikosketuksiksi kemiaan. Sen sisältö on keskeistä paitsi kemian, niin myös ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Aihe on aina ajankohtainen ja hyvin tärkeä. Työssä lähestytään öljyonnettomuutta tutkimuksellisesti.

Ohjeet

Opettajan ohje: [pdf] [docx]

Oppilaan ohje: [pdf] [doc]

Öljy – Vesi - Ympäristökemia – Simulaatio - Tutkimuksellisuus 30 kyllä ei ei
-->